Відкрите протезування

Останніми роками відкрите протезування стає популярним. Багато користувачів слухових апаратів, що використовують відкритий вкладиш з тонкими трубочками-звуководами (рис.1), вже оцінили переваги відкритого протезування як найбільш ефективного способу зниження негативних відчуттів, пов'язаних з неприємним сприйняттям власного голосу, з відчуттям закладеності у вусі і тяжкості в слуховому каналі.

Відкритий вушний вкладиш з трубочками-звуководами

Рис.1. Відкритий вушний вкладиш з трубочками-звуководами.

Якщо вушний прохід повністю закритий вушним вкладишем, то в ньому створюються такі акустичні умови, при яких користувач СА може чути звук власного голосу або інші неприємні для нього звуки, наприклад, дихання і ковтання.

Сучасна технологія обробки акустичних сигналів в цифрових СА дозволяє поєднувати можливість використання відкритого вушного вкладиша з достатньо високим посиленням звуку СА без виникнення зворотного зв'язку і без негативного впливу оклюзії. На ринку з'явилися завушні слухові апарати з тонкими звуковими трубками, які вельми привабливі для більшості клієнтів через можливість усунення ефекту оклюзії. Як правило, такі системи призначені для пацієнтів з крутоспадаючою конфігурацією втрати слуху з середньою або навіть вираженою (до 70—75дБ) високочастотною втратою слуху

Акустичне посилення слухвого апарату з тонкою трубкою і гачком

Рис.2. Акустичне посилення слухвого апарату з тонкою трубкою і гачком.

При відкритому слухопротезуванні низькочастотні звуки практично не посилюються апаратом і безперешкодно проходять до барабанної перетинки. При цьому користувач СА має можливість сприймати натуральний звук без фазових спотворень і відсутності ефекту низькочастотного самомаскування.

Визначеним недоліком при настройці апарату з тонкими трубками і відкритим вкладьшем є неможливість установки необхідного великого підсилення для пацієнтів з важкими втратами слуху. На рис.3 показана область застосування слухового апарату з тонкими звуковими трубками і із стандартним ріжком. Видима різниця у величині максимального посилення СА виникає через те, що звукова трубка на низьких частотах має вищий акустичний імпеданс порівняно з имледансом стандартного ріжка. При цьому різниця у величині підсилення звуку в частотному діапазоні 100-1000 Гц може досягати 20 дБ і більше.

Діапазон настройки СА SWISSEAR™ (Bernafon) з тонкою трубкою і стандартним ріжом

Рис.3. Діапазон настройки СА SWISSEAR™ (Bernafon) з тонкою трубкою і стандартним ріжом.

Відкрите протезування слід рекомендувати, головним чином, пацієнтам з середніми і помірно-важкими втратами слуху, якщо протезування із стандартним ріжком і вкладишем супроводжується негативними відчуттями, такими як закладеність вуха і явище оклюзії.

Важливою властивістю відкритих вкладишів з тонкими трубочками є те, що вони по ряду вимог практично замінюють індивідуальні вушні вкладиші, і при цьому є можливість здійснювати настройку СА вже при первинних відвідинах пацієнтом слухового центру.

Так, зокрема, СА SwissЕаг був спеціально розроблений для користувача СА, що починає, з середньою і важкою втратою слуху і круто спадаючим типом аудіограми (рис.3). Хоча відмінності в діапазоні настройки апарату з тонкою трубкою і апарату з ріжком і вкладишем здаються невеликими, проте ця величина може бути вельми важлива для певної групи пацієнтів. Оскільки з часом у пацієнта тенденція зниження слуху може наростати, дуже важливо, щоб СА міг дати при необхідності більше посилення, коли це буде потрібно. Слухові апарати з тонкими звуковими трубками застосовують переважно через комфортність, косметичну привабливість для пацієнтів з високочастотною втратою слуху.

Пацієнту з прогресуючою втратою слуху з часом може бути потрібно слуховий апарат з великим підсиленням. У такому разі йому слід запропонувати слуховий апарат з можливістю більшого підсилення, ніж того вимагає його аудіограма.